Hjem

Finn Lykke Schmidt, cand.pæd.psyk. (MA), privatpraktiserende psykoterapeut, supervisor, forfatter, kunstformidler og ekstern fagbogsredaktør.

(MA Ed. psych., psychotherapist (private practice), supervisor, author, art facilitator and consulting editor).

Kontakt/contact: finnlykke@gmail.com

Finn Lykke Schmidt har skrevet, oversat og redigeret en række bøger om psykologiske, psykiatriske og medicinske emner og har som lærer ved bl.a. VIA University College og Voksen Pædagogisk Center undervist inden for det psykologiske og pædagogiske fagområde.

 

I de kommende år vil Finn i samarbejde med bl.a. illustratorerne Tone Julskjær og Peter Maltha fokusere på at udgive utraditionelle kunstbøger og humoristiske og satiriske bøger om aktuelle emner. Den første af disse bøger er "20 sjældne og truede arter - og hvordan man tilbereder dem", som i Danmark udgives af forlaget KLIM.


I 2020 skrev Finn kontrakt med agenturet Rightol om salg af rettigheder til bogen "20 sjældne og truede arter - og hvordan man forbereder dem" i Kina, Japan, Korea og 10 andre asiatiske lande.

Finn Lykke Schmidt has written, translated and edited several books on psychological, psychiatric, and medical topics and has as a lecturer at VIA University College and Adult Educational Center taught in psychology and pedagogy.

 

In the coming years, Finn will in collaboration with the illustrators Tone Julskjær and Peter Maltha focus on publishing untraditional art books and humorous and satirical books on current topics. The first of these books is "20 Rare and Endangered Species - and How to Prepare Them" which in Denmark is published by KLIM.

 

In 2020, Finn signed a contract with the agency Rightol for the sale of rights to the book "20 Rare and Endangered Species - and How to Prepare Them" in China, Japan, Korea and 10 other Asian countries.

Motto:

Whatever works!


Uanset om det drejer sig om arbejdet med terapi, supervision, undervisning, forfatterskab, redaktion, kunstformidling eller livet i øvrigt, er udgangspunktet for Finn Lykke Schmidt altid, at der ikke findes endegyldige, entydige og absolutte sandheder.

”Ingenting gælder altid for alle. Alt er situationsbetinget, og sandheden er subjektiv. Derfor må man først og fremmest forsøge at møde og forstå verden (klienten, den studerende, teksten, værket) ud fra deres egne præmisser, betingelser og kontekst. Man bør søge at kombinere de bedste elementer fra forskellige videnskabelige teorier og virkeligheder (en eklektisk tilgang), og man bør tilstræbe, at modsætninger, teori og praksis har optimale muligheder for kontinuerligt at komplementere hinanden på en dynamisk og levende måde.

Og vigtigst af alt bør man søge mod, at så meget som overhovedet muligt i livet udspringer af lyst, engagement, humor, glæde, tillid og – ikke mindst – kærlighed.”

(Finn Lykke Schmidt)