Hjem

Finn Lykke Schmidt, cand.pæd.psyk. (MA), privatpraktiserende psykoterapeut, supervisor, forfatter, kunstformidler og ekstern fagbogsredaktør.

(MA Ed. psych., psychotherapist (private practice), supervisor, author, art facilitator and consulting editor).

Kontakt/contact: finnlykke@gmail.com

Finn Lykke Schmidt har skrevet, oversat og redigeret en række bøger om psykologiske, psykiatriske og medicinske emner og har som lærer ved bl.a. VIA University College og Voksen Pædagogisk Center undervist inden for det psykologiske og pædagogiske fagområde.

 

I de kommende år vil Finn i samarbejde med bl.a. illustratorerne Tone Julskjær og Peter Maltha fokusere på at udgive utraditionelle kunstbøger for børn og humoristiske og satiriske bøger om aktuelle emner. Finn Lykke Schmidt has written, translated and edited several books on psychological, psychiatric, and medical topics and has as a lecturer at VIA University College and Adult Educational Center taught in psychology and pedagogy.


In the coming years, Finn will in collaboration with the illustrators Tone Julskjær and Peter Maltha focus on publishing untraditional art books for children and humorous and satirical books on current topics.

 


Motto:

Whatever works!


Uanset om det drejer sig om arbejdet med terapi, supervision, undervisning, forfatterskab, redaktion, kunstformidling eller livet i øvrigt, er udgangspunktet for Finn Lykke Schmidt altid, at der ikke findes endegyldige, entydige og absolutte sandheder.

”Ingenting gælder altid for alle. Alt er situationsbetinget, og sandheden er subjektiv. Derfor må man først og fremmest forsøge at møde og forstå verden (klienten, den studerende, teksten, værket) ud fra deres egne præmisser, betingelser og kontekst. Man bør søge at kombinere de bedste elementer fra forskellige videnskabelige teorier og virkeligheder (en eklektisk tilgang), og man bør tilstræbe, at modsætninger, teori og praksis har optimale muligheder for kontinuerligt at komplementere hinanden på en dynamisk og levende måde.

Og vigtigst af alt bør man søge mod, at så meget som overhovedet muligt i livet udspringer af lyst, engagement, humor, glæde, tillid og – ikke mindst – kærlighed.”

(Finn Lykke Schmidt)