Hjem

FINN LYKKE SCHMIDT

Finn Lykke Schmidt, cand.pæd.psyk. (MA), privatpraktiserende psykoterapeut, supervisor, forfatter, kunstformidler og ekstern fagbogsredaktør.

(MA Ed. psych., psychotherapist (private practice), supervisor, author, art facilitator and consulting editor).

Kontakt/contact: finnlykke@gmail.com

Finn Lykke Schmidt har skrevet, oversat og redigeret en række fagbøger om psykologiske, psykiatriske og medicinske emner og har som højskolelærer, lærer ved Voksen Pædagogisk Center (VPC) og VIA University College undervist inden for det psykologiske og pædagogiske fagområde.

Finn Lykke Schmidt er CEO i virksomheden Holstein og Schmidt. Holstein & Schmidt udvikler primært kunstbøger og kunstprojekter. Holstein & Schmidt står også bag iPad-applikationen Pi Casso – Min egen kunstmalebog (95.000 brugere)

Finn Lykke Schmidt has written, translated and edited a number of books on psychological, psychiatric and medical topics. He has also taught in the fields of psychology and education – whilst working as a high school teacher and a teacher at the Adult Education Center (VPC) and at VIA University College.

Finn Lykke Schmidt is the CEO of Holstein & Schmidt. Holstein & Schmidt creates primarily art books and projects. Holstein & Schmidt has also developed the iPad-app Pi Casso – My Own Art Painting Book (95.000 users).

Motto:

Whatever works!

(Woody Allan/filmen “Whatever Works”)

Uanset om det drejer sig om arbejdet med terapi, supervision, undervisning, forfatterskab, redaktion, kunstformidling eller livet i øvrigt, er udgangspunktet for Finn Lykke Schmidt altid, at der ikke findes endegyldige, entydige og absolutte sandheder.

”Ingenting gælder altid for alle. Alt er situationsbetinget, og sandheden er subjektiv. Derfor må man først og fremmest forsøge at møde og forstå verden (klienten, den studerende, teksten, værket) ud fra deres egne præmisser, betingelser og kontekst. Man bør søge at kombinere de bedste elementer fra forskellige videnskabelige teorier og virkeligheder (en eklektisk tilgang), og man bør tilstræbe, at modsætninger, teori og praksis har optimale muligheder for kontinuerligt at komplementere hinanden på en dynamisk og levende måde.

Og vigtigst af alt bør man søge mod, at så meget som overhovedet muligt i livet udspringer af lyst, engagement, humor, glæde, tillid og – ikke mindst – kærlighed.”

(Finn Lykke Schmidt)